ความหมายของหิน

Rose Quartz 

        “หินแห่งความรักและการให้อภัย” เป็นหินที่มีความสำคัญมากที่สุดต่อหัวใจและจักระที่ 4 Rose Quartz  จะช่วยเปิดจักระหัวใจของเราให้ออกไปสู่ความรักและความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไข ช่วยชำระล้างและเยียวยารักษาจักระหัวใจของเรา ให้หายจากความบอบช้ำทางใจ ที่ฝังลึกอยู่ในใจของเรา

         พลังงานของ Rose Quartz เป็นพลังงานที่อ่อนโยนและ กระตุ้นให้เกิดกำลังใจอย่างมาก  สามารถที่จะดึงดูดเอาพลังงานด้านลบออกมา แล้วใส่พลังงานแห่งความรักเข้าไปแทนที่เอาไว้ได้ และก็ยังจะช่วยให้ผู้ที่ไวต่อการรับรู้อารมณ์และความรู้สึกของคนอื่นมีความเข้มแข็งขึ้นอีกด้วย

         เหมาะอย่างยิ่งต่อการนำมาพกพาในช่วงที่เรากำลังเจอมรสุมในชีวิตอยู่ เพราะว่าจะช่วยให้เราคิดบวกได้มากขึ้น และเปิดใจให้พร้อมยอมรับสิ่งดีงามทั้งหลายที่จะเข้ามาในชีวิตได้มากขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ Rose Quartz ยังช่วยให้เราสามารถให้อภัยตัวเองได้ง่ายขึ้นด้วย และกลับมาเชื่อมั่นและเห็นคุณค่าในตัวเอง

Tiger Eyes

        “หินแห่งความกล้าหาญและมั่งคั่ง” เป็นหินที่รวมพลังงานของดวงอาทิตย์และของพื้นดินเอาไว้ด้วยกัน มีพลังงานแห่งการปกป้องชนิดหนึ่ง ดังนั้นในสมัยโบราณนักรบจึงนิยมนำมาใช้เป็นเครื่องราง

          Tiger Eyes สามารถที่จะช่วยเราขจัดปัญหาความไม่เห็นคุณค่าในตัวเอง การปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์ของตัวเองได้ และยังสามารถช่วยให้เราค้นพบพรสวรรค์รวมถึงความสามารถที่ซุกซ่อนอยู่ของตัวเองได้ด้วย ในทางกลับกันมันก็สามารถที่จะช่วยให้เรามองเห็นข้อบกพร่องและพฤติกรรมด้านลบของตัวเอง เพื่อลงมือแก้ไขได้ด้วย

        ในแง่ของอารมณ์ความรู้สึก Tiger Eye สามารถที่จะช่วยปรับสมดุลของพลังหยิน-หยาง และช่วยบรรเทาความหดหู่ซึมเซาและช่วยทำให้อารมณ์เราดีขึ้นได้

Aquamarine

“หินแห่งการเสริมสร้างแรงบันดาลใจและจิตวิญญาณให้แข็งแกร่ง” Aquamarine สามารถช่วยบรรเทาความกลัวของเราลงไปได้ พลังงานที่สงบเย็นของมันจะช่วยทำให้เราลดความเครียดและจิตใจสงบ

        ในสมัยโบราณเคยมีการใช้ Aquamarine เพื่อต่อต้านพลังงานด้านมืดและเพื่อเหนี่ยวนำเอาพลังอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนให้ลงมาปกปักรักษาเรา

         Aquamarine เหมาะกับผู้ที่อ่อนไหวง่าย เพราะจะช่วยทำให้เรามีความอดทนกับผู้อื่นมากขึ้น และไม่ไปตัดสินชี้ถูกผิดผู้อื่น อีกทั้งยังจะช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีให้เกิดมีขึ้นในตัวเราเองอีกด้วย พร้อมกับความรับผิดชอบและความกระตือรือร้น

         สามารถที่จะช่วยตัดความคิดฟุ้งซ่านของเราออกไปได้ เพราะพลังงานของ Aquamarineจะช่วยกรองสัญญาณของข้อมูลข่าวสารที่จะถูกส่งเข้ามาในสมองของเราและทำให้การรับรู้,ความเข้าใจ และสติปัญญาของเราคมชัดมากขึ้น

        ด้านจิตวิญญาณ พลังงานของ Aquamarine สามารถส่งเสริมให้ญาณหยั่งรู้ของเราคมชัดมากขึ้นได้ และยังสามารถช่วยเปิดตาทิพย์ให้กับเราได้อีกด้วย ดังนั้นมันจึงเป็นหินที่เหมาะแก่การใช้ทำสมาธิเป็นอย่างมาก เพราะว่ามันจะช่วยกระตุ้นให้เราเข้าสู่สภาวะความตระหนักรู้ชั้นสูงในระดับจิตวิญญาณได้

Rutilated Quartz ไหมทอง

“หินแห่งความมั่งคั่งดึงดูดพลังงานดี” Rutiltated Quartz เป็นหินที่มีคุณสมบัติเป็น “ตัวเร่ง” หรือ “ตัวเสริมฤทธิ์” โดยตัวมันเองอยู่แล้ว เพราะว่ามันประกอบด้วยทั้ง Clear Quartz และ Rutile

โดยทั่วไปแล้วหินตระกูลไหมทองจะมีคุณสมบัติพื้นฐานที่คล้ายๆกันอยู่ดังนี้
1.ดึงดูดพลังงานบวก ทั้งความมั่งคั่ง กระแสความคิดในเชิงสร้างสรรค์
2.ช่วยขยายพลานุภาพของแรงอธิษฐานของเราให้สำฤทธิ์ผลรวดเร็วยิ่งขึ้น
3.. ช่วยเร่งให้กระบวนการหยั่งรู้ การตื่นขึ้นของพลังจิต การขยายตัวของความตระหนักรู้ของเรา  เป็นไปรวดเร็วยิ่งขึ้น

        หินตระกูลไหมทองสามารถที่จะช่วยดึงดูดพลังงานแสงสว่างมาสู่สนามพลังออร่าของเราได้ มันเป็นหินที่สามารถช่วยในด้านการสื่อสารทางจิตได้อย่างยอดเยี่ยมมาก และก็สามารถช่วยให้เราสามารถรับแรงบันดาลใจจากเบื้องบนได้ดีขึ้นด้วย

Jade หรือ หยก

         “หินแห่งโชคลาภมิตรภาพและสุขภาพ” หยกเป็นหินทีมีพลังอำนาจในการบำบัดรักษาที่สูงมาก หยกยังช่วยให้อารมณ์ของเราสงบลงย โดยเฉพาะอารมณ์ที่แปรปรวนทั้งหลาย ส่วนทางด้านจิตวิญญาณ หยกช่วยปลุกให้ภูมิปัญญาความรู้ที่หลับไหลอยู่ของเราตื่นขึ้นมาด้วย

         หยกถือว่าเป็นหินแห่งการชำระล้างตัวหนึ่ง ที่จะช่วยให้ร่างกายเนื้อของเราขับสารพิษออกไปได้ดีขึ้น เป็นหินที่ช่วยรักษาโรคที่เกี่ยวกับไตได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆ

        หยกสีเขียวจะช่วยส่งเสริมการหลั่งไหลเข้ามาของทรัพย์สินเงินทองและความอุดมสมบูรณ์มาสู่เรา เป็นหินแห่งความสุขและความปรองดองกัน

         ดังนั้น จึงเหมาะที่จะมีไว้ในบ้านและในที่ทำงานเป็นอย่างยิ่ง เป็นหินที่มีพลังกระตุ้นและชาร์จพลังให้กับเราได้อีกชนิดหนึ่ง พลังงานของหยกจะช่วยทำให้ระบบประสาทของเราสงบลง มีความสุข เบิกบาน และยังช่วยปรับสภาพสัมพันธภาพที่กำลังมีปัญหาอยู่ได้ด้วย

Amethyst

        “หินแห่งสติและปัญญา” เป็นหินที่มีระดับพลังงานสูงมากชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะ ด้านจิตวิญญาณ และก็เป็น หินแห่งการปกป้อง

       Amethyst สามารถช่วยปกป้องเราจากความเครียด อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาของโลก และจากพลังงานด้านลบต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวเราได้

        พลังงานที่สงบเยือกเย็นของAmethystสามารถที่จะช่วยยกระดับความตระหนักรู้ของเราให้สูงขึ้นได้ ช่วยไม่ให้ลุ่มหลงเมามาย และสามารถช่วยให้เราเข้าสมาธิ ลดความฟุ้งซ่านได้ดียิ่งขึ้นได้ด้วย

        พลังงานของหินชนิดนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ดีขึ้น บนพื้นฐานแห่งความเข้าใจ และช่วยให้กระบวนถ่ายทอดกระแสประสาทในสมอง ของเราเป็นไปได้อย่างราบรื่นอีกด้วย ซึ่งก็จะเป็นผลดีต่อใครที่เป็นโรคนอนไม่หลับ เพราะ Amethyst จะไปช่วยทำให้ความคิดในสมองของเราไม่วิ่งวุ่นมากจนเกินไป และยังจะช่วยให้เราเลิกฝันร้ายแบบซ้ำๆอีกด้วย

         นอกจากนี้มันยังสามารถช่วยปรับสมดุล ให้กับอารมณ์ของเราได้ ไม่ให้เหวี่ยงไปแบบสุดขั้ว และช่วยระงับความโกรธ ความโมโ ความกลัว ความวิตกกังวล และความโศกเศร้าเสียใจของเราได้อีกด้วย ช่วยให้เรามีความรัก- ความเมตตาแบบไม่มีเงื่อนไขมากขึ้น มีอัตตาตัวตนน้อยลง และมีภูมิปัญญาด้านจิตวิญญาณมากขึ้น