ท้าวเวสสุวรรณโณ

ท้าวเวสสุวรรณโณ – Vaisravana

          “ท้าวเวสสุวรรณ” “ท้าวกุเวร” “พระซัมภล” Jambhalā, สันสกฤต: जम्भला ของทิเบต “ตัวเหวินเทียนหวัง” 多闻天王 ของจีน เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล เป็นเทพแห่งยักษ์ผู้เป็นใหญ่ประจำทิศเหนือ ผู้คุ้มครองและดูแลโลกมนุษย์ สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา มียักษ์เป็นบริวาร
         ท่านเป็นเทพผู้ปกป้องพระพุทธศาสนา และ เป็นเทพผู้คุ้มครองโลกมนุษย์ คอยปัดเป่าสิ่งไม่ดีออกไปจากชีวิต อีกทั้งยังเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่มีขุมทรัพย์มหาศาล

ทำไมคนจึงนิยมบูชาท้าวเวสสุวรรณ   
           ตามตำนานแล้วท้าวเวสสุวรรณนั้นเป็นเทพที่ดูแลและควบคุมภูตผีปีศาจต่าง ๆ คอยคุ้มครองมนุษย์จากสิ่งชั่วร้าย และเป็นผู้ดูแลขุมทรัพย์มหาศาล จึงทำให้ท่านเป็นที่นิยมบูชาในหมู่ผู้คนที่ต้องการความมั่งคั่งร่ำรวย ต้องการมีโชคลาภด้านการเงิน รวมถึงผู้ที่ต้องการการปกป้องและคุ้มครองให้พ้นภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ อย่างเช่นคนที่กลัวภูตผี หรือคนที่กลัวคุณไสยมนต์ดำ ก็มักบูชาท้าวเวสสุวรรณด้วยเช่นกัน

ใครที่เหมาะกับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ?
– ผู้ที่ทำธุรกิจ อยากค้าขายรุ่งเรือง มีโชคมีลาภ
– ผู้ที่ดวงตก หรืออยู่ในปีชง ต้องการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุ้มครอง
– ผู้ที่ต้องการเพิ่มพูนอำนาจ บารมี ส่งเสริมเรื่องการงาน
– ผู้ที่อยากขอพรเรื่องคู่ เรื่องความรัก

วิธีบูชาท้าวเวสสุวรรณ
สามารถบูชาได้ทั้งแบบรูปเคารพ จี้ห้อยคอ กำไล
1.จุดสักการะธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก
2.บางสถานที่จะถวายเครื่องสักการะที่เป็นผลไม้มงคล 5 อย่าง เช่น ส้ม, กล้วย, องุ่น, แอปเปิลแดง, สับปะรด (ใช้ผลไม้ชนิดอื่นๆ ที่มีสีแดงแทนได้ เช่น แก้วมังกร หรือทับทิม)
3.ระลึกถึง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ แล้วระลึกถึง คุณบิดา มารดา และครูบาอาจารย์ ทั้งหลาย ที่ประสิทธิประสาทวิชามา
4.ท่องนะโม 3 จบ
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะนะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ

อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

(สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ สวด 3, 7 หรือ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล) 

คาถาท้าวเวสสุวรรณ (ฉบับย่อ)
ท่องนะโม 3 จบแล้วกล่าว
อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ
(สวดคาถาท้าวเวสสุวรรณ สวด 3, 7 หรือ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล) 

สถานที่ไหว้สักการะท้าวเวสสุวรรณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่ประชาชนนิยมไปไหว้ มีดังนี้
1.วัดจุฬามณี จ.สมุทรสงคราม
2.วัดพรหมรังษีแสมดำ จ.กรุงเทพมหานคร

3.วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน ) จ.กรุงเทพมหานคร 

4.วัดหงษ์ทอง(วัดกลางน้ำ) จ.ฉะเชิงเทรา 


5.วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม 

6.วัดสุทัศน์เทพวราราม จ.กรุงเทพมหานคร