พญาคชสาร

พญาคชสาร – King of Elephant

ทำไมคนจึงนิยมบูชาพญาคชสาร
– ทำให้มีตบะ เดชะ มีสง่าราศี มีมหาอำนาจมาก เป็นที่เกรงขามต่อหมู่ชนและฝูงสัตว์ทั้งหลาย

พญาคชสารมีฤทธิ์เดชอำนาจด้านใด?
– เมตตามหานิยม พิฆาตศัตรู

วิธีบูชาพญาคชสาร
ตั้งนะโม ๓ จบ
คะชะวะรัง อุทธัพพะ(ภาวนา๗ จบ)
แล้วบอกชื่อตนเองแล้วอธิษฐานขอพระในสิ่งที่ต้องการ

สถานที่ไหว้สักการะพญาคชสารกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียงที่ประชาชนนิยมไปไหว้ มีดังนี้
1.วัดประดู่ พระอารามหลวง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
2.พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ